logo
dividerآرشیو اطلاعیه های آموزشیdividerاطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان دکتری پژوهش محور نیمسال اول مهر 97-96
اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان دکتری پژوهش محور
نیمسال اول مهر 97-96
اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان دکتری پژوهش محور نیمسال اول مهر 97-96

                     به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری پژوهش محور می رساند انتخاب واحد پایان نامه در تاریخ چهارشنبه مورخ 1396/7/19 از ساعت 9 لغایت 16 انجام می شود کد پایان نامه 109 و تعداد واحد آن 24 می باشد مقتضی است برگه انتخاب واحد را ازسایت پژوهشکده-ادراه آموزش دریافت نموده و پس از ممهور به مهر نمودن به اداره آموزش ارائه نمایید.

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک